O Nas


Jesteśmy zespołem składającym się z młodych, energicznych osób. Naszym celem jest odkrywanie i promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, zapewnienie mieszkańcom możliwości racjonalnego spędzania wolnego czasu, dbanie o edukację kulturalną i popularyzowanie najważniejszych wartości narodowych. Cel ten osiągamy poprzez organizację licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, historycznym, rekreacyjno-wypoczynkowym czy sportowym takich jak festyny, kursy, festiwale, przeglądy. Dzięki tym działaniom staramy się również odbudować poczucie wspólnoty wśród mieszkańców, oraz zbudować poczucie więzi z miejscem zamieszkania. Nasze działania w dużej mierze udaje się realizować dzięki wsparciu środków zewnętrznych oraz pomocy finansowej udzielanej przez sponsorów.


Sztuka jest dzieckiem natury i wnuczką Boga.
Dante Alighieri